zondag 6 mei 2012

Hildewaris op Landelijk Bevrijdingsfeest in Breda

Op 5 mei heeft Hildewaris een defile afgenomen van hoogwaardigheidsbekleders tijdens de Landelijke Bevrijdingsfeesten in Breda, waaronder Prins Willem-Alexander en de Duitse Bondspresident. Een uitgebreidere film staat hieronder.